Skip to main content
doe een beroep op mijn expertise

Gerechtsdeskundige

Erkend

Ik ben erkend en geregistreerd als gerechtsdeskundige in het Nationaal Register voor Gerechtsdeskundigen.

Informatie

Wanneer rechters geconfronteerd worden met een geschil omtrent een onroerend goed kunnen zij zich laten bijstaan door een technisch onderlegd adviseur of deskundige.

Advies

Rol

Deze deskundige, aangesteld op verzoek van partijen of ambtshalve door de rechter, zal op vraag van de rechter advies moeten verlenen over het voorgelegde probleem.

Dit onafhankelijk advies moet dan de rechter in staat stellen een beslissing te nemen in de gerechtelijke procedure.

Een gerechtelijke deskundige is vandaag de dag, in onze snel evolueerde samenleving, niet meer weg te denken.

Verschillende diensten

Wanneer

Als gerechtsdeskundige onroerende goederen kan ik optreden met kennis van zaken in onderstaande materies:

  • waardebepaling van onroerende goederen
  • staat van bevindingen van onroerende goederen
  • gerechtelijke (tegen)expertises
  • schade-expertises aan onroerende goederen
  • betwistingen bij onteigeningen

Ook voor minnelijke schikkingen kan u beroep doen op mijn expertise.

waardebepaling - Chris Bossant

Neem contact met me op voor meer informatie!