Skip to main content
meer zekerheid omtrent de waarde van uw onroerend goed

Waardebepaling / schatting

Wanneer?

De situaties waarin een "objectieve" waardebepaling van een onroerend goed van pas kan komen zijn talrijk:
 • bij nalatenschappen of schenkingen
 • bij verkoop of aankoop
 • voor de aanvraag van een hypothecaire lening of renovatieproject
 • bij ontbinding van het gemeenschappelijk vermogen (vereffening-verdeling of echtscheiding)
 • het samenbrengen van vermogens bij nieuw samengestelde gezinnen

Informatie

U kan bij mij terecht voor meer zekerheid omtrent de waarde van uw onroerend goed.

Het is geen exacte wetenschap maar aan de hand van vergelijkingspunten, analytische berekeningen en jarenlange ervaring kunnen we u op een “objectieve” wijze de waarde van uw onroerend goed inschatten.

Expert

Specialisaties

Als vastgoedexpert ben ik gespecialiseerd in het schatten van

 • residentieel vastgoed ( woningen, appartementen, bouwgronden,...)
 • commercieel vastgoed ( winkels, kantoorruimtes,...)
 • agrarisch vastgoed ( hoeves, landbouwgronden,... )
 • industrieel vastgoed ( loodsen, opslagplaatsen, fabriekspanden, overheidsgebouwen,...)
Betrouwbaar

Erkenningen

 • Erkend schatter voor de aangifte van de erfbelasting.
  De inning van deze belasting valt onder de bevoegdheid van de Vlaamse Belastingsdienst (Vlabel).
  Als erkend schatter-expert met identificatienummer 005193636139, wordt een schattingsverslag
  opgesteld conform het kwaliteitscharter van Vlabel, die dan ook bindend is voor Vlabel.
 • Erkend als Beëdigd Register Expert door de beroepsfederatie KAVEX voor residentieel, commercieel,
  agrarisch en industrieel vastgoed
 • Erkend en geregistreerd als gerechtsdeskundige in het Nationaal Register voor Gerechtsdeskundigen
 • Erkende bij het Vlaams Energieagentschap (VEA) als EAP Energiedeskundige (EP10467) -
  energiedeskundige type B
 • Lid van de beroepsfederatie AGRO EXPERTEN
waardebepaling - Chris Bossant

Neem contact met me op voor meer informatie!