Skip to main content
verder gaan voor u

Energiedeskundige

Verdere mogelijkheden

Door de nauwe samenwerking met enkele professionele dienstverleners kan ik uw interessante tarieven aanbieden, onder andere voor keuringen die ook wettelijk verplicht zijn bij de verkoop en /of verhuur van een woning. Ik heb een erkenning als energiedeskundige type A, B en C.

EPC-attesten

Een document dat aangeeft wat het geschatte energieverbruik van een woning of appartement is. Het is verplicht aanwezig bij de verhuur of verkoop van een woning of appartement.

Als erkend energiedeskundige bij het Vlaams energieagentschap sta ik in voor voor het opstellen van het Energie Prestatie Certificaat (EPC), een soort energierapport van uw gebouw. De bedoeling is dat de kandidaatkoper of -huurder een idee krijgt van het energieverbruik en ook op basis hiervan kan beslissen of men al dan niet de woning of het appartement wil huren of kopen.

Elektriciteitskeuringen

Elke elektrische installatie moet door een erkend controleorganisme gekeurd worden volgens de AREI normen bij elke

  • ingebruikstelling
  • wijziging
  • verzwaring
  • of uitbreiding

Nadien moet u de installatie om de 25 jaar opnieuw laten keuren.

Bij verkoop van de woning moet u een geldig gelijkvormigheidsverslag kunnen voorleggen. Als dat niet is gebeurd, moet u de installatie laten keuren.

Stookolietank keuringen

Als u voor de verwarming van uw woning een stookolietank gebruikt, dan gelden er enkele belangrijke verplichtingen voor het onderhoud van die tank. Zo wil de overheid de kans op bodemverontreiniging zo klein mogelijk maken. Stookolie wordt ook gasolie, mazout of huisbrandolie genoemd.

Ook na ingebruikname moet u uw stookolietank regelmatig laten controleren. Hoe vaak dat moet, hangt af van het volume van de tank, de plaatsing ervan (ondergronds of bovengronds) en de ligging (binnen of buiten de waterwingebieden en beschermingszones).

Neem contact met me op voor meer informatie!