Skip to main content
objectief en nauwkeurig

Plaatsbeschrijving

In het kort

  • bij huurovereenkomsten
  • bij het begin EN het eindje
  • samen met de huurovereenkomst
  • vermijd discussies

Informatie

U kan bij ons terecht voor plaatsbeschrijvingen bij huurovereenkomsten. In een plaatsbeschrijving wordt de staat van de woning beschreven bij het begin van de huurperiode en is zelfs wettelijk verplicht bij aanvang en bij het einde van een huurovereenkomst.

De plaatsbeschrijving dient opgemaakt te worden, ofwel tijdens de periode dat de woning onbewoond is, ofwel tijdens de eerste maand van bewoning. Deze ‘staat van bevinding’ dient dan samen met de huurovereenkomst geregistreerd te worden

Waarom

Noodzakelijk

Wie een woning of appartement huurt, moet deze woning of dit appartement altijd teruggeven in de staat waarin hij/zij het goed heeft ontvangen. Uitzondering hierop is de onvermijdelijke slijtage door normaal gebruik of schade door overmacht. Om te kunnen controleren of de huurder de woning of het appartement ‘ongeschonden’ teruggeeft, moet er altijd een plaatsbeschrijving worden opgemaakt.

Als er een plaatsbeschrijving wordt opgesteld bij het begin van de huurovereenkomst, en in de loop van de overeenkomst belangrijke wijzigingen aan het gehuurde goed worden aangebracht, kan een bijvoegsel bij de plaatsbeschrijving worden opgemaakt.

Op het einde van de huur zal er een nieuwe plaatsbeschrijving moeten worden opgemaakt. Is er huurschade veroorzaakt door de huurder, dan zal hij deze moeten vergoeden. Zo kan de verhuurder een deel van de huurwaarborg niet terugbetalen. Beide partijen moeten hier wel mee akkoord gaan.

Einde huur

Uw eigen belang

Als verhuurder heb je er alle belang bij om zo snel mogelijk een nauwkeurige plaatsbeschrijving op te maken. Ook als huurder is het belangrijk dat er een gedetailleerde plaatsbeschrijving wordt opgesteld.

Zo kan je achteraf discussies vermijden over huurschade.

Als onafhankelijk vastgoedexpert ben ik de aangewezen persoon om deze plaatsbeschrijving op te stellen. Ik stel in alle objectiviteit een plaatsbeschrijving op. Bij het einde van de huur zal zal ik ook nagaan of er geen schade is en een nieuwe plaatsbeschrijving opstellen.

waardebepaling - Chris Bossant

Neem contact met me op voor meer informatie!